שיטה כחלחלה

מין פולש

השיטה הכחלחלה מקורה בדרום-מערב אוסטרליה. היא הובאה לארץ בשנות ה-20 של המאה הקודמת למטרת ייעור. ניטעה תחילה בחולות נודדים במישור החוף ובצדי דרכים, עם צמחים אחרים, כדי לעצור את נדידת החול. ניטעה גם ביערות קק"ל בהרים יחד עם עצים נוספים.


נביטת הזרעים קלה. הזרעים נובטים סביב צמח האם ובמקומות מרוחקים אליהם הם הובאו. לעתים ניתן למצוא מאות נבטים חדשים סביב פרטים בוגרים. העברת קרקע או הפרעה מכנית אינה גורמת לאבדן הזרעים. נבטים צעירים הם בעלי כושר חיות ממושך, הם גדלים במהירות, לעיתים אחרי שנה מתנשאים מעל גובה של מטר אחד. 
השיטה גורמת נזק רב לשטחים פנויים, לצדי דרכים ולבתי גידול אליהם היא פלשה, ומוגדרת כאיום הגדול ביותר מבין כל הצמחים פולשים האחרים על הטבע בישראל. כריתה או שריפה לא הורגים את העץ והוא מתחדש בקלות. שריפות חוזרות ונשנות מעודדות גדילה ונביטה של זרעים בשל ההתאמה לנביטה לאחר שריפה, בדומה למיני שיטה אוסטרליים רבים אחרים. אפשר לראות זאת במדרונות הסמוכים לכביש מס' 1 בשער הגיא.

ניסיונות להשתלט על הצמח הפולש כדי להשמידו לא הועילו עד אתה, ומיגור העץ התגלה כמשימה קשה ביותר. רשות הטבע והגנים נרתמה למשימה והציעה דרכי פעולה: קידוח בגזעי העץ והזרקת חומר הדברה. במקביל תתבצע כריתת עצים מהשטח, כדי להקטין את מאגר הזרעים בקרקע. עבודה זו מחייבת חזרה אל השטחים המטופלים והשמדת נבטים צעירים שצצו שוב.