Digitaalne lõhe

Digital Divide

#streetart #educational

Definitsioon:

Digitaalne lõhe on lõhe nende vahel, kellel on regulaarne, hõlbus juurdepääs digitaalsetele tehnoloogiatele ja kellel see puudub.

Digitaalne lõhe viitab inimeste erinevatele võimalustele ligipääsus internetile. Arvatakse, et ligipääsmatus internetile on puuduseks, kuna suur hulk infot maailmas on leitav ainult veebist. Digitaalne lõhe avaldub mitmel moel:

  • Ligipääsetavus internetile linnas ja maal.
  • Sotsiaalsed erinevused inimeste vahel, sõltuvalt rassist, sissetulekust ja haridusest, mis omakorda mõjutavad nende juurdepääsu internetile.
  • Erinevused arengumaade ja arenenud maade interneti kättesaadavusel.

(allikas)

Uuri lisaks: digitaalne pärsimaalane; digitaalne immigrant; virtuaalne maailm.

Comment Stream