Práce, výkon, energie

Takže, dnes ti vysvětlím, jak co funguje a co a jak se počítá.

Začneme prací, tou mechanickou, kterou vypočítáš pomocí vzorce - W = F . s

 • W = Práce → J (Joule)
 • F = Síla → F (Newton)
 • s = dráha → m (metr)

Ukážu ti příklad, kde se bude zvedat 5 kg mouky nad hlavu, takže přibližně 2 m. Vše dosadíme do vzorce (nezapomeň hmotnost vynásobit gravitační konstantou = 10).

 • s = 2 m
 • m = 5 kg
 • g = 10 N/kg
 • W = x J

       ▬▬▬▬▬▬

 • W = 10 . 5 . 2
 • W = 100 J

Pokud jsme dobře počítali tak by nám mělo vyjít 100 J

Nyní ti vysvětlím něco k výkonu. Na vypočítání výkonu potřebujeme znát velikost práce, protože ji podle vzorce P = W / t budeme dělit časem.

 • P = Výkon → W (Watt)
 • W = Práce → J (Joule)
 • t = Čas → s (sekunda)

Za pomoci předchozího příkladu vypočítáme výkon, který byl vydán při zvedání 5 kg mouky, které trvalo 2 s. Takže to dosadíme do vzorce a vypočítáme.

 • W = 100 J
 • t = 2 s
 • P = x W

       ▬▬▬▬▬▬▬

 • P = 100 / 2
 • P = 50 W

Takže jsme vypočítali jaký výkon

Energie

Energie pohybová a polohová mezi sebou souvisí

Tíhová potenciální energie (polohová energie)

Polohová energie souvisí s polohou daného tělesa a vzorec pro její výpočet je Ep= m . h . g

 • Ep = energie polohová → J (Joule)
 • m = hmotnost daného tělesa → kg (kilogram)
 • h = výška → m (metr)
 • g = gravitační konstanta → 10 N/kg

Na ukázku výpočtu použijeme zas příklad, se kterým jsme už pracovali. Vše správně dosadíme do vzorce a vypočítáme.

 • m = 5 kg
 • h = 2 m
 • g = 10 N/kg

       ▬▬▬▬▬▬▬

 • Ep = m . h . g
 • Ep = 5 . 2 .10
 • Ep = 100 J

Vyšlo nám 100 J stejně jako u výpočtu práce.

Energie kinetická neboli pohybová souvisí s rychlostí daného tělesa a vypočítáme ji pomocí vzorce Ek = 1/2 m . v2

 • m = hmotnost daného tělesa → kg (kilogram)
 • v = rychlost → km/h (kilometr za hodinu)
 • Ek = energie kinetická → J (joule)

A ukážeme si použití na příkladu kdy auto o hmotnosti 3t, jede rychlostí 30 km/h.

 • m = 3t → 3 000kg
 • v = 30 km/h
 • Ek = x J

       ▬▬▬▬▬▬▬

 • Ek = 1/2 m . v2
 • Ek = 1 500 . 900
 • Ek = 13 500 000 J

Tak a tímto jme vypočítali kinetickou energii auta která je 13 500 000 J.

Snad jsem ti vše vysvětlila nebo ti je něco nejasné? Co? Proč?

Comment Stream