מגישים: אלעד, יואב ושחר
:בעיית המים בישראל, בנהר הירקון
המים בנהר הירקון מזדהמים ומטמעטים יותר ויותר מיום ליום והבעיה רק גדלה ומתמשכת ולא  פוסקת. אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אלה כמה פתרונות שחשבנו אליהם:
1. יעצרו את השיט בירקון ל- 10 שנים ואז  20
20 יעשו הגבלה של 15  עד