Modele atomu od Demokryta do Bohra

Twoje zadanie

Celem zajęć jest poznanie historii teorii atomistycznych, a w szczególności znalezienie odpowiedzi na pytanie nurtujące filozofów i naukowców od zarania dziejów: Czy istnieje kres podzielności materii?

Na kolejnych zajęciach przeprowadzisz lekcję chemii dla swoich kolegów. Przeanalizuj po kolei teksty ze źródeł, a następnie wykorzystaj zadania 1-4 oraz zadanie domowe do poprowadzenia lekcji. Czas na poprowadzenie zajęć to 135 minut.

Cel zajęć

Dzięki tym zajęciom:

- dowiesz się w jaki sposób zmieniały się poglądy kolejnych pokoleń na budowę materii,

- poznasz odpowiedź na pytanie czy twój dziadek i babcia mogli wiedzieć co to jest atom i jak jest zbudowany.

- nauczysz analizować się teksty popularnonaukowe i proste teksty naukowe i wyszukiwać w nich informacji.

- wykorzystasz swoje umiejętności do stworzenia linii czasu, chmury słów oraz quizu edukacyjnego.

Zadanie 1

Przeczytaj w źródełku 1 teksty:

- 1-5 z działu: Starożytność i średniowiecze

- 1-4 z działu: Odrodzenie nauk ścisłych oraz

- 1, 2, 3, 5-7 z działu:Atomistyka współczesna.

Nie przejmuj się skomplikowanymi wzorami fizycznymi z działu "Atomistyka współczesna".

Twoim zadaniem jest przygotowanie osi czasu prezentującej jak zmieniały się koncepcje dotyczące budowy materii i atomu od starożytności do czasów współczesnych. Po przygotowaniu osi zaprezentujesz ją na prowadzonych przez Ciebie zajęciach. Oś czasu możesz przygotować w dowolnym bezpłatnym serwisie internetowym, który znajdziesz w Internecie.

Zadanie 2

Tym razem przedstawisz klasie chmurę wyrazów złożonych z nazwisk naukowców i filozofów, którzy zajmowali się tematyką związaną z budową materii. Przedstaw kolegom i koleżankom w jaki sposób można uzyskać taką chmurę.

Do stworzenia chmury (word cloud) wykorzystaj stronę: http://www.wordclouds.com/. Listę nazwisk wyszukaj w źródełku 2.

Zadanie 3

Wykorzystując źródełka 1 i 2 przygotuj quiz zawierający 10 pytań dla całej klasy, dotyczący najważniejszych koncepcji budowy atomowej (modele: ciastka z rodzynkami, planetarny, orbitowy i kwantowy). Możesz wykorzystać strony: getkahoot.com lub https://quizizz.com/.

Zadanie 4

Zaproponuj uczniom pracę w grupach - niech każda z 5 grup przeanalizuje po 3 teksty ze źródełka 1. Do analizy przygotuj narzędzie, w którym uczniowie z poszczególnych grup będą odpowiadać na pytania dotyczące tekstów, np:

Którzy filozofowie postulowali istnienie próżni?

Liczba atomów jest stała i jest ich nieskończenie wiele. Którzy filozofowie tak twierdzili?

Rzeczy białe, zbudowane są z atomów „gładkich”, czarne z atomów „chropowatych”. Atomy „kuliste” powodują, że ciało odbieramy jako słodkie, a atomy „kanciaste” tworzą ciała o smaku gorzkim.- Czy to był pogląd?

Kto stworzył koncepcję pięciu wielościanów foremnych, które uznawał za budulec wszelkiej materii.

Zgodnie z czyimi koncepcjami istnieją jedynie cztery „pierwiastki” budujące świat materialny – ziemia, powietrze, woda i ogień?

Przygotuj pytania, które będą dotyczyć każdego z tekstów czytanych przez twoich kolegów.

Zadanie domowe

Utwórz dla kolegów zadanie dotyczące nazwisk naukowców, którymi nazwano różne pierwiastki chemiczne. Wykorzystaj dynamiczny układ okresowy.

Marcin Chrzanowski, nauczyciel chemii w ADE