חיים ויצמן
הנשיא הראשון של מדינת ישראל מדען ואלכימאי מצטיין
1874-1952
בן גוריון מזכרת בתיה
חברי הקבוצה : עמית שני, גיל שטורם, מאי רפאלי ונועם רוזיליו

?למה בחרנו בו

אנו בחרנו בחיים ויצמן כיוון שהוא דמות מופת שביצעה פעולות חלוציות חיים ויצמן עזר לקיומה של הצהרת בלפור שלאחר מכן גרמה הקמת של המדינה היה לנשיאה הראשון ועוד...

קורות חייו

חיים ויצמן נולד ב27 לנובמבר 1874 ומת ב9 לנובמבר 1952.

בצעירותו  חיים ויצמן  יסד קבוצה בשם שפה ברורה שמטרתה הייתה לקדם את תחיית הפה העיברית.

לצד פעילותו המדעית, עסק ויצמן בפעילות ציונית ועוד בצעירותו בלט כאופוזיציונר להרצל.

במשך חייו גרם לרבים מהעיתונאים ומהמידנאים בבריטניה להתגייר .

ב1917 נבחר לנשיא הפדרציה הציונית באנגליה.

באותה שנה הגיש בקשה להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ובהמשך בקשה זו עזרה מאוד להקמת המדינה.

הוא היה חלק מהקמת מדינת ישראל ולאחר מכן היה לנשיאה הראשון .

חיים ויצמן עזר רבות בפיתוח המדע במדינת ישראל.

.גם לאחר מותו חיים ויצמן הפך לדמות שהיוותה דוגמה לרבים

תרומתו למדינת ישראל

בשנת 1918, עם כיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים, חזר ויצמן אליה בראש משלחת של מנהיגים ציוניים שכונו "ועד הצירים" על מנת לעזור לישוב היהודי בתחומי הבריאות, החינוך, הסעד וההתיישבות, לקשר  ביניהם לבין הכוחות הבריטיים, ולהניח את התשתית לבית הלאומי ברוח הצהרת בלפור.

זכה בפרסי נובל והביא כבוד למדינת ישראל.

היה לנשיאה הראשון של המדינה ועזר בפיתוח המדע בארץ.

לקת ממעשיו של חיים ויצמן

Comment Stream