Karel IV.

Ondřej Kubelka, 2.A

1346-1378.

Král český  a císař římský.

Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

Lucemburk

Podporoval umění,literaturu,stavitelství a církve.

Vynikající politik.

Měl 4 ženy ( Blanka z Valois,Anna Falcká,Anna Svídnická,Alžběta Pomořanská).

R. 1355 byla vydána Zlatá Bula Karla IV. ( = znamenala nedělitelnost půdy Koruny české - Čechy, Morava, Horní a Dolní Slezsko a Lužice).

http://zivavodalena.blog.cz/1304/kral-karel-iv-narodu-ceskemu-novodoba-romance

Karel IV. - Stavby a stavitelé

Zaměstnával gotické stavitele - MATYÁŠE Z ARASU,PETRA PARLÉŘE.

R.1348 založil v Praze Univerzitu ( Karlova Univerzita).

Karlštejn,Karlův most,Katedrála sv.Víta,Vyšehrad s kostelem,arcibiskupství,...

Po korunovaci českým králem zhotovil Svatováclavskou Korunu.

http://www.radio.cz/cz/static/karluv-most/

Odkazy

Informace - Autorův sešit z Dějepisu + Dějepis - pracovní sešit+Dějiny Českého Národa ( Chronologický přehled) - Jaroslav Krejčíř,Ing.Stanislav Soják,Mgr.Jaroslav Vít

Obrázky - odkazy přímo u nich

Comment Stream