Jaderná energie

Jak to bylo dříve?

Pravěcí lidé používali oheň. Získali ho díky blesku, až po té se lidé naučili přenášet ohniště a udržovat ho. Prapředci narazili na uhlí. Jejich ohniště byla po té trvalejší a vydatnější.

Alessandro Volta- r. 1800 první zásobárna elektrického proudu (Voltův článek)

André-Marie Ampére- r. 1820 zjistil že cívka do které zavedl proud projevuje magnetické účinky, zkonstruoval galvanometr a komutátor

Georg Ohm- r. 1827 zákon, proud procházející obvodem je přímo úměrný elektrickému napětí

J.J.Thomson- Objevil a popsal elektron

Fosilní paliva

Největší díl práce, elektrárny které spalují fosilní paliva- zkamenělé zbytky rostlin a živočichů. Dnes spalují uhlí a pak zemní plyn. V minulosti i ropa. Díky fosilním palivům má lidstvo poprvé dostatek energie.

Energie z vody

Vodní mlýny dnes nahradily větší i menší vodní elektrárny. Proud vody pohání turbíny a tím vyrábějí elektřinu. Čím větší je výškový rozdíl tím lepší je energie.

Obnovitelné zdroje

V poslední době přibývání elektřiny vyrobené ze zdrojů jako třeba sluneční záření nebo vítr. Jsou závislé na přízni či nepřízni počasí.  

Století atomu

Pierre a Marie Curie- výzkum radioaktivních látek, r. 1898 objev radia a polonia,

Ernest Rutherford=dokázal existenci přirozené radioaktivity

Hahnovy a Strassmannovy radiochemické výzkumy - zveřejněny 6. ledna

Štěpná reakce

 • Rozbití složitého jádra nestabilního atomu
 • Proniká do něj – neutron
 • První jaderný reaktor

 • Spuštěn 2.12.1942 (Chicago univerzita)
 • Chicago Pile-1
 • Enric Fermi- první řízená štěpná jaderná reakce
 • 1951- poprvé elektřina z jaderné energie
 • Radioaktivita

  rozděluje se na 3 druhy záření

  Alfa- je nejslabší a k ochraně stačí list papíru

  Beta- je nebezpečnější k ochraně poslouží kovové štítky o tloušťce minimálně 1 mm

  Gama- je nejsilnější a nejnebezpečnější, částice elektromagnetického vlnění proniknou kdekoliv

  Uvnitř jaderné elektrárny

  Jaderné palivo

  než se vyhořelé palivo začne zpracovávat, ve speciálních závodech se ponoří do obřích bazénů. Vodní roztok zabrání uniku radiace i nebezpečně oxidaci.

  Jak vypadá jaderné palivo?

  Vyhořelé palivo

  Klady= ohromný zdroj energie, větší než ostatní

  Zápory= radioaktivní, nebezpečné několik let

  Ochrana jaderných el.

  přísné zatěžovací testy, chlazení aktivní zony, potlačení tlaku, ochranné systémy

  Svět s jádrem

  až dojde fosilní palivo- zanikne tepelná elektrárna

  Výpadek proudu, vítr,ledovky,přetrhané dráty

  červenec 2012= Vypadnutí proudu neboli Black out