Dead Sea     ים המלך

ים המלח הוא על גבול ירדן וישראל . לפני אלפי שנים זה היה מקום לפליטים לדוד המלך . לאורך היסטורית הים כבר בשימוש למטרות רבות ושונות , כולל בריאות ויופי

יש הרבה דברים שהופכים את ים המלח ייחודי . זה הגובה הנמוך ביותר על פני כדור הארץ , והוא אחד של המים המלוחים ביותר בעולם

עכשיו הרבה אנשים מגיעים מכל רחבי העולם כדי ליהנות מים המלח . אנשים אוהבים ללכת לצוף על המים המלוחים ואנשים אוהבים ללכת לים המלח כי עכשיו זה ספא

מגילות ים המלח

.אני רוצה לדברת על מגילות ים המלח. המגילות מכילות קרובות לאלף טקסטים–

.המגילות נמצאו ליד ים המלח בין אלף תשע מאה ארבעים ושיש ואלף תשע מאה חמישים ושש

שפרד מצא את המגילות כאשר הוא זרק אבן לתוך מערה והוא שמע משהו נשבר. הוא נכנס למערה–

.כדי לראות מה נשבר והוא ראה את צנצנות חימר . הם מצאו את המגילות בתוך הצנצנות

העם הירדני קיבל את המגילות ולשים אותם במוזיאון שלהם במזרח ירושלים . אחרי מלחמת ששת–

.הימים, ישראל לקח את הארץ הזאת עם המוזיאון

.בסך הכל , תשעה מאה ושבעים שני מסמכים נמצאו באחת עשרה מערות–

:היו יש המגילות שלושה סוגי מסמכים–

היו עותקים של התנ"ך

עבודות אחרות שאינו קשורות לתנ"ך

מסמכים אחרים שנכתבו על זמן בית המקדש השני

.אבל הם לא רק מצאו מסמכים, הם גם מצאו תפילין ומקוואות–

,המגילות הן דרך טובה כדי לברר על חיים יהודים בתקופת בית המקדש השני. היום, תלמידים  הורים, מורים, ומי שרוצה, יכול לקרוא מגילות אלה ולהתחבר עם האנשים שחיו לפני אלפי שנים. אנחנו יכולים ללמוד על איך חיים היו בתקופה של בית המקדש השני. והכי חשוב, אנחנו בטוחים שהבית המקדש השני היה קיים למעשה וכי הדת היהודית כבר התאמנה במשך כל כך הרבה זמן. זה מאוד מעניין כדי לקבל לקרוא על החיים של האנשים אלפי שנות חיים לפני

ההיסטוריה של ים המלח

ים המלח היה אמור להיות סדום. בספר בראשית זה אומר שהאנשים שחיו בסדום היו רעים. אברהם

התפלל לאלוהים, כדי שהוא לא יהרוג את כל מי שחי בסדום, אבל אלוהים הרס את סדום. אברהם היה

מסוגל להציל את אחיינו (לוט) ואשתו של לוט. המדרש אומר שאברהם אמר ללוט ולאשתו של לוט שהם

לא יכולים להביט אחורה על חורבן סדום, אבל אשת לוט הביטה לאחור בכל מקרה והפכה לערימה של

מלח. יש למעשה ערימה של מלח ליד ים המלח עכשיו

.ים המלח היה אמור להיות פורה ויפה ואז סדום נחרב. אחרי הנחרב של סדום, ים המלח הפך מגעיל

המים הפכו מלוחים מאוד ושום דבר לא יכול לחיות בה ואף אחד לא יכול לשתות ממנו

עכשיו אנשים נהנים מלח במים ולהשתמש בו ליופי לצוף על פני המים

Comment Stream