UPPGIFTER ATT TRÄNA EXTRA PÅ

1. DIKTAMEN

Lyssna och skriv på ett papper och ge till
Anita   :)

2. EN ARTIKEL

Lär dig dessa ord först!

pendla,  uppmana, hålla igång, dessutom, inköpare,  trots att, dubbdäck, nödvändigt, tunn

Lyssna på artikeln

Skriv en sammanfattning med hjälp av dessa stödord:

- cyklar
- pendlar
- vardagsmotion
- Volvo
- 6 kilometer
- inköpare
- dubbdäck
- kläder

Ge samman-
fattningen till
Anita !!

LYCKA TILL!!