Zálohování dat

Proč zálohovat ?

- zálohujeme proto abychom neztratily da uložené v počítači

- záložní data jsou využívána v případě ztráty,virů,nebo  poruchy počítače

Typy záloh

Nestrukturovaná

  - CD, DVD 

 - tento způsob je nejjednodušší, ale není příliš oblíben u větších firem

Průběžná

  - okamžitý zápis každé změny do žurnálu změn (logu)

  - umožňuje získat obraz dat v minulosti

Úplná

  - zálohuje obvykle celý počítač včetně operačního systému

  - je k tomu třeba specializovaný software, jako je např. Acronis True Image

   sale.

Média pro ukládání dat

Magnetická páska

  - populární médium pro zálohování a archivaci dat

Pevný disk

  - pro zálohování se často využívají externí disky

NAS

Disketa

  - používána v devadesátých letech minulého století.

USB,CD,DVD ...

disk můžeme zabezpečit (např. heslem)

vytvořila : Anna Pachelová

Comment Stream