Jelaskan bagaimana gambar ini menunjukan nilai hormat?

Gambar ini menunjukkan beberapa pelajar memakai seragam ko-kurikkular mereka dan mereka sedang menunjukkan hormat pada bendera negara mereka

Adakah kamu akan menunjuk nilai yang sama?
Mengapa?

Saya akan menunjukkan nilai yang sama kerana kita harus hormat-menghormati satu sama lain untuk mendapatkan kembali sifat kerjasam jika kita memerlukannya pada satu masa nanti di masa hadapan

Mengapakah nilai hormat penting dalam kehidupan?

Nilai hormat penting dalam hidup kerana kita perlu menghormati orang-orang di sekililing kita terutama sekali ahli keluarga kita kerana kita mungkin perlukan sokongan mereka jika kita mempunyai masalah dan sebagainya.Jikalau kita tidak menghormati mekreka,mungkin mereka akan terfikir bahawa kita adalah anak yang derhaka kepada ibu bapa dan mereka mungkin salah faham antara ibu bapa kita dan juga ahli keluarga dan kitalah yang rugi kerana kita tidak amanah pada mereka.

Berikan 1 situasi yang memerlukan kamu bersiFat hormat

Jika ibu bapa kita membawa kita keluar dari rumah ke tempat-tempat awam

Comment Stream

3 years ago
0

gambar yang dipilih sesuai dengan nilai hormat kerana mereka sedang menghormati bendera negara mereka.Nilai lain yang boleh dipelajari ialah nilai bertanggung jawab.Gambar yang sesuai ialah menghormati ibu bapa

3 years ago
0

Gambar yang dipilih awak sesuai dengan nilai hormat kerana pelajar pelajar di gambar itu menghormati kepada bendera negara mereka.Nilai lain yang terdapat di dalam gambar tersebut adalah,nilai daya tahan kerana pelajar-pelajar tersebut harus berdiri di padang agak lama apabila menghormati bendera mereka.

3 years ago
0

Gambar-gambar tersebut juga menunujukkan nilai hormat.

3 years ago
0
3 years ago
0