STEP 1. Alamin ang tungkol sa business. Panoorin ang video presentation.

STEP 2. Select Number of Shares na Gusto Mo

STEP 3. ADD and MESSAGE me on Facebook and Let me know kung ilang shares ang i-aavail mo PARA ma-guide kitang Maige Kung Paano Magsimula

STEP 4.  JOIN