PYTHAGORAS ZE SAMU

Pythagoras ze Samu (také Pýthagorás, řec. Πυθαγόρας ο Σάμιος, okolo 570 let př. n.l.  ostrov Samos – po 510 př.n.l. Krotón v jižní Itálii) byl legendární řecký filosof, matematika, astronom i kněz. Byl také veřejně činný, ale údaje o něm se často rozcházejí. Z jeho díla (pokud nějaké napsal) se nic nezachovalo, založil však velmi významnou školu a výklady i legendy jeho následovníků překryly jeho původní myšlenky, takže se velmi obtížně rekonstruují. Pythagorejská tradice měla velký vliv na Platónu, byla živá v novoplátónismus, v renesanci a v různých – často fantastických - podobách žije i dnes.

Do sedmé Bé hledí shora
obraz mistra Pythágora.
Novákovou Květu
mlčky pozoruje,
kterak jeho větu zdárně inovuje

Comment Stream