שמעון פרס

הנשיא התשיעי של מדינת ישראל
2007-2014
בית ספר גדרות
חברי הקבוצה: אביב,  רוני. מ , אופל , עמית ומיקה

מדינאי, ראש ממשלת ישראל בשנים 1988–1986 ובשנים 1995–1996, חבר הכנסת הרביעית עד הכנסת ה-‎17, יושב-ראש מפלגת העבודה בשנים 1977–1992, 1995–1997 ו-2003–2005. ביוני 2007 נבחר לנשיא מדינת ישראל.

שמעון פרס נולד בשנת ‎1923 כשמעון פרסקי בווישנובה שבפולין (כיום בבלרוס), ובשנת ‎1934 עלה עם משפחתו לארץ-ישראל. הוא למד בבית-הספר "גאולה" בתל-אביב ובבית-הספר החקלאי בבן-שמן. בשנת ‎1940 היה ממייסדי קיבוץ אלומות ונבחר למזכיר תנועת הנוער העובד והלומד.

בשנת ‎1947 החל פרס לעבוד עם דוד בן-גוריון ועם לוי אשכול במפקדת ההגנה. לאחר קום המדינה המשיך לעבוד במחיצתם. בשנת ‎1949 נתמנה לראש משלחת משרד הביטחון לארצות-הברית, שעסקה ברכישת ציוד צבאי למדינת ישראל. בשנת ‎1950 נתמנה באופן זמני לראש שירותי הים בצה"ל.

בשנת ‎1952 נתמנה לסגן המנהל הכללי של משרד הביטחון, ושנה לאחר מכן נתמנה למנהלו הכללי.   , לאחר שנודע כי נשיא מצרים ג'מאל עבד-אל-נאצר חתם על עסקת נשק עם צ'כוסלובקיה, סייע פרס בקשירת יחסים דיפלומטיים קרובים עם צרפת, שראתה בנשיא מצרים אחראי במידה רבה למרד שפרץ vנגד שלטונה באלג'ירי

Comment Stream

2 years ago
0

מדינאי, ראש ממשלת ישראל בשנים 1988–1986 ובשנים 1995–1996, חבר הכנסת הרביעית עד הכנסת ה-‎17, יושב-ראש מפלגת העבודה בשנים 1977–1992, 1995–1997 ו-2003–2005. ביוני 2007 נבחר לנשיא מדינת ישראל.

שמעון פרס נולד בשנת ‎1923 כשמעון פרסקי בווישנובה שבפולין (כיום בבלרוס), ובשנת ‎1934 עלה עם משפחתו לארץ-ישראל. הוא למד בבית-הספר "גאולה" בתל-אביב ובבית-הספר החקלאי בבן-שמן. בשנת ‎1940 היה ממייסדי קיבוץ אלומות ונבחר למזכיר תנועת הנוער העובד והלומד.

בשנת ‎1947 החל פרס לעבוד עם דוד בן-גוריון ועם לוי אשכול במפקדת ההגנה. לאחר קום המדינה המשיך לעבוד במחיצתם. בשנת ‎1949 נתמנה לראש משלחת משרד הביטחון לארצות-הברית, שעסקה ברכישת ציוד צבאי למדינת ישראל. בשנת ‎1950 נתמנה באופן זמני לראש שירותי הים בצה"ל.

בשנת ‎1952 נתמנה לסגן המנהל הכללי של משרד הביטחון, ושנה לאחר מכן נתמנהלמנהלו הכללי. בשנת ‎1955, לאחר שנודע כי נשיא מצרים ג'מאל עבד-אל-נאצר חתם על עסקת נשק עם צ'כוסלובקיה, סייע פרס בקשירת יחסים דיפלומטיים קרובים עם צרפת, שראתה בנשיא מצרים אחראי במידה רבה למרד שפרץ נגד שלטונה באלג'יריה.

2 years ago
0