משה דיין
1915-1981
בית ספר נופי החורש

מגישות: גל כהן ונועה צירקלביץ

קורות חייו

משה דיין נולד ב-20 במאי 1915 ונפטר בשנת 1981

לאשתו קראו רות שוורץ ולילדיו אהוד,אסי,

תרומתו למדינת ישראל

Comment Stream