Částice

Částice je hodně malá část hmoty.

skládá se z Atomů, Iontů, Molekul, sloučenin a prvků.

částice lze dělit do různých skupin podle mnoha kriterií.

Atomy- nejmenší částice hmoty. - Ionty  jsou elektricky nabité částice (atomy, molekuly)

Když je menší počet záporných částí (elektronů) než kladných částic (protonů) tak je kladný náboj a když je elektronů víc tak je záporný náboj.

Síly mezi částicemi nám pomáhají např. aby nám barva dobře přilnula k podkladu, při psaní a naopak nám škodí když je třeba voda v zemi tak se vlíná do základu domů a pak se v místnosti dělá plísen.

částice se pohybují- Brownův pohyb- částice vody se stále pohybují (anglický botanik)

Comment Stream