Legiony Polskie

Powstanie

Legiony zostały powołane 16 sierpnia 1914 przez Naczelny Komitet Narodowy. Stanowiły oddzielną formację Armii Austro-Węgierskiej. Skupiły polskie organizacje paramilitarne, między innymi:

  • oddziały Związku Strzeleckiego "Strzelec",
  • Armię Polską,
  • Polskie Drużyny Strzeleckie.

Formalną podstawą tworzenia oddziałów legionowych był rozkaz austriackiego dowództwa
z 27 sierpnia 1914, w którym zarządzono utworzenie Legionu Wschodniego i Legionu Zachodniego oraz powołanie dwóch równorzędnych komendantów dla obu Legionów.

Comment Stream