Psovité šelmy

by: Tomáš Marhoun

Něco obecně

Psovití mají štíhlé svalnaté tělo s mohutným hrudníkem

Jsou to savci

Smečka se skládá z vůdčího páru a jeho potomstva, obsazují a chrání teritoria, která vyznačují většinou močí

Většina psovitých šelem žije v malých skupinkách, které většinou tvoří jedna rodina, ale někdy se spojují ve smečky

patří sem psi, vlci, lišky, kojoti a šakalové

jsou většinou masožravci případně všežravci

Psi

Comment Stream