Lille Virgil

Vi har levet et projekt om lille Virgil i gruppe 5 og lært meget om Ole lund Kirkegår.

Gruppen består af Andrea, Theis, Abdullahi og Mille. S

Lille Virgil

I bogen om Lille Virgil er der 7 kapitler i bogen. Det første kapitel hedder Lille Virgil.

Det 2. hedder En ene-og-alene stork. Det 3. kapitel hedder Carl Emil holder fødselsdag.

Det 4. kapitel hedder En gemt skat. Det 5. kapitel hedder landevejens farende Svend.

Det 6. Kapitel i bogen hedder Husbyggerne.

De 6 kapitler har vi læst i 3.a.

Comment Stream