Kam zmizlo Aralské jazero

Aralské jazero bolo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia štvrtým najväčším jazerom sveta. Sovietsky zväz sa ale rozhodol založiť na vyprahnutých pláňach v Strednej Ázii bavlníkové plantáže. Hladina jazera postupne klesala a brehy ustupovali. Dnes takmer neexistuje, píše The Daily Mail.

Comment Stream