SAMEN pareltjes vissen

inspireren en geïnspireerd worden

11 januari 2013

programma

09.00u                  koffie + voorbereiden/klaarzetten van de pareltjes

09.30u                  Rien van den Heuvel: Jenaplan in DEZE tijd.

10.30u                  koffie + groepen verdelen voor markt 1

10.45u                  eerste ronde pareltjes vissen en bewonderen

11.15u                  doorschuiven

11.30u                  tweede ronde pareltjes vissen en  bewonderen

12.00u                  lunchpauze

13.00u                  groepen verdelen voor markt 2

13.15u                  derde ronde pareltjes vissen en bewonderen

13.45u                  doorschuiven

14.00u                  vierde ronde pareltjes vissen en bewonderen

14.30u                 viering

15.15u                 einde

locatie

Jenaplanschool De Feniks

Acaciastraat 29

9000 Gent


overzicht pareltjes

voormiddag

onderbouw

 • Werken met taalarme kleuters (verteltassen, puzzelsysteem, doebord, kringgesprek,…).
 • Spelletjes (puzzel, memory en vertelboeken) maken op de computer.

midden- en bovenbouw

 • Spreekbeurten en boekpresentaties.
 • De gevoelsmuur: Visuele ondersteuning voor kinderen om gevoelens te uiten.
 • Werken met contractwerk.

alle bouwen

 • Werken aan leerlijn, van doebord tot logboek.
 • Leerlingenparticipatie klasdoorbrekend (MOS/leerlingenraad).
 • Maatregelplan  binnen zorg:  kinderen betrekken bij opstellen van maatregelplan.

namiddag

onderbouw

 • Kindkwaliteiten bij kleuters.
 • Overgang kleuter en lager: We willen de overgang tussen de kleutergroepen en de lagere school zo klein mogelijk maken. Hiervoor organiseren we heel wat activiteiten.
 • Planning en projectblad: stappenplan om onze projecten vorm te geven.

midden- en bovenbouw

 • Werken met CLIM (Coöperatief Leren in Multiculturele Groepen)
 • Kringtaken om de kringen diepgang te geven
 • Vlottenproject, een inspirerend verhaal

alle bouwen

 • Oudergroepen: Werken aan ouderbetrokkenheid
 • Onze leerlingenraad

Breng ook jouw parelvangst mee ...
we voorzien extra tafels voor pareltjes die geen uitleg vragen...

Comment Stream