Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – 9. ročník ZŠ

V několika větách zhodnoť vaše testování. Uveď, co bylo těžké, co se ti naopak zdálo lehčí atd. Byla tam nějaká otázka vyloženě záludná?