Pirmoji knyga

Projektą parengė 6a klasės mokiniai : Julija, Patricija, Matas, Diana

M. Mažvydas „Katekizmas“

Katekizmas – pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Išleista 1547 m. sausio 8 d. Autorius – Martynas Mažvydas. Knygelė susideda iš 79 puslapių. Ją sudaro lotyniškas ketureilis „Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei“, lotyniška pratarmė „Bažnyčių Lietuvoje ganytojams ir tarnams malonė ir ramybė“, eiliuota lietuviška pratarmė „Knygelės pačios bylo lietuvninkump ir žemaičiump“, nedidelis elementorius „Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti“, penkių dalių katekizmas (verstiniai religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai), bei 11 giesmių giesmynėlis su gaidomis.Pirmoji lietuviška knyga – tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia.

Yra išlikę du pirmosios knygos egzemplioriai – vienas saugomas Vilniaus, kitas – Lenkijoje, Torunės universitete.


Tai pat įdomu!

Kai Karaliaučiuje 1547 m. buvo išspausdintas protestantiškasis Mažvydo Katekizmas, praėjo dar 29 metai, kol Vilniuje atsirado pirmoji lotyniško raidyno spaustuvė. Dvidešimtais jos veikimo metais Lietuvos sostinėje buvo išleistos pirmosios iki šiol surastos spausdintos lietuviškos knygos Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje. Tai, palyginus su Mažvydu, praėjo beveik pusė šimtmečio, kol Vilniuje buvo išleistos Mikalojaus Daukšos verstinės knygos: Katekizmas (1595 ) ir Postilė (1599).


Pirmoji knyga pasaulyje

Pati pirmoji spausdinta knyga pasirodė 1455m.,Maince,Vokietijoje.Tai buvo Biblija.Ją išspausdino Johanas Gutenbergas.Jis buvo juvelyras,o vėliau tapo spausdinimo išradėju.Jam tai pavyko padaryti išliejus iš švino surenkamas raides-literas, o vėliau išradus ir spausdinimo mašiną.
Tiesa,pirmoji spausdinta knyga neturėjo miniatiūrų(spalvingų paveikslėlių,kuriais perrašinėdami knygas vienuoliai puošė jų puslapius),O žmonėms tai nelabai patiko,taigi išspausdinus knygas imta puošti miniatiūromis.Pradėjus spausdinti knygas spaustuvės ėmė sparčiai kurtis visoje europoje,taip pat spausdintos knygos gerokai atpigo,jas galėjo nusipirkti ir nelabai turtingi žmonės,taigi žinios ir mokslas ėmė sparčiai plisti visame senajame žemyne.