Morseova abeceda a její využití

Co to je morseova abeceda - morseovka

Přístroj na odesílání morseovky- vysílačka

- Abeceda z teček a pomlček (čárek)

- Nejznámější signál - S.O.S

- Vysíláno za pomoci- světla, telegrafického signálu, ťukání

Vznik:

-Vymyslel sochař a malíř Samuel Morse

- 1844

- První telegrafické spojení Washinktonu a Baltimoru

Využití:

- Komunikace lodí s pevninou- od 19. stol.

- Vysílání a příjem zpráv telegrafem

- Radiotelegraf

- Využívají vojáci, námořníci, skauti, ...

Jak psát morseovku

- za písmenem děláme jednu / čárku

- za slovem děláme dvě // čárky

- za větou děláme tři /// čárky

např. .-/..../---/.---//.---/.-/.-.//..././/--/.-/...///  celá správa A/H/O/J//J/A/K//S/E//M/A/S/// - Ahoj jak se mas

Zdroje:

Dominik Ješ

ZŠ Planá nad Lužnicí

20.12.2012

Comment Stream