HDR fotografie

Kristýna Všetičková

HDR = technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice (mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem) scény, než je u normální snímací techniky

         -  při stisknutí spouště pořídí fotoaparát v rychlém sledu několik snímků a tyto snímky zkombinuje do jediného snímku s větším rozsahem kresby ve světlech a stínech

  • POUŽITÍ      - používá se ve fotografii, počítačové grafice a zpracování obrazu

                        - vhodné, jestliže má fotografovaná scéna větší dynamický rozsah, než jaký zvládne fotoaparát (fotografie je příliš světlá nebo příliš tmavá)

  • PRAVÉ  A FALEŠNÉ HDR - pravé se skládá z více fotek, falešné se skládá z jedné fotografie

CO POTŘEBUJEME?  

  • STAVIV  -  pro pravé HDR je nutný, pro falešné HDR není nutný
  • EXPOZIČNÍ BRACKETING  - dvě a více expozic stejného záběru pořízeních s různou hodnotou

ÚSKALÍ HDR FOTOGRAFIE

- fotografie vypadají nereálně

-  může se využít v uměleckém směru

ZROJE

HDR fotografie. HDR [online]. 2014 [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range

                                             

Comment Stream