איכהורניה עבת רגל

איכהורניה עבת רגל צפה על המים וצומחת בעיקר בביצות ובמקוות מים. היא יכולה לצמוח גם בחלקים העמוקים וגם במים הרדודים, על יד הגדה. צבעה של האיכהורניה הוא סגול בהיר והיא צומחת ביו החודשים יוני לספטמבר. מוצאה של האיכהורניה הוא מדרום אמריקה ומשם היא התפשטה לצפון אמריקה, אוסטרליה, צפון אפריקה ומשם לישראל. היא צמח מים אגרסיבי במיוחד. בעבר, בשנות החמישים,ניסו לנהל מאבק כנגדה, משום שהיא היתה מקום מחיייתם של הזוחלים שהעבירו את שהעבירו את חיידק הבילהרציה, אך ללא הצלחה. כיום נמצא אותה במעלה נחל אלכסנדר, ביצות הנעמן, החולה, ובמאגרי מים בשרון.

Comment Stream