Pamiatky UNESCO na Slovensku

 • V zozname Svetového dedičstva JE doteraz 7 lokalít zo Slovenskej republiky:
 • 5 kultúrnych lokalít:
 • Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia
 • Levoča, Spišský hrad Kultúrne pamiatky okolia
 • Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
 • Historické Jadro mesta Bardejov
 • Drevené kostoly v Slovenskej časti Karpatského oblúka
 • 2 Prírodné lokalita:
 • Jaskyne Slovenského krasu s rozšírením o Dobšinskú ľadovú jaskyňu Stratenskú jaskyňu
 • Karpatské bukové pralesy

  BARDEJOV: Jadro mesta predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Bardejovské meštianske domy pochádzajú z 15.st. Tie obkolesujú trhové námestie

  LEVOČA A SPIŠSKÝ HRAD: LE- je známa kostolom sv. Jakuba, ktorý je typický oltárom postaveným okolo r. 1510 Majstrom Pavlov z Levoče. Oltár je vysoký 18,6 m.

  Sp. hrad- patrí k najväčším stredovekým hradným komplexom v strednej Európe.

  BANSKÁ ŠTIAVNICA: je to banícke mesto, vyskytujú sa tu jedinečné technické pamiatky, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním rúd (štôlne, veže, vodné nádrže). Typická je aj goticko-renesančnými meštianskymi domami a objektmi prvej baníckej a lesnícke akadémie v Európe.

  VLKOLÍNEC: Pamiatková rezervácia Ľudovej architektúry. Predstavuje typ dedinského sídla s drevenou architektúrou (zástavba zrubových domov).

  DREVENÉ KOSTOLY: Do UNESCO patrí 9 drevených kostolov 4 – Prešovský kraji,         1- Košickom kraji, 2- Banskobystrickom kraji, 2- Žilinskom kraji.

  Comment Stream