ВАСИЛ ЛЕВСКИ

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА

1837 - 1873

/19.02.2014 г./

„Аз съм посветил себе си на отечеството си: да му служа до смърт и да работя по народната воля.“

„Ако спечеля, печеля за цял народ, ако губя, губя само мене си…“

"Ще има едно знаме, на което ще пише: Свята и чиста република.“

„… времето е в нас и ние сме във времето;
то нас обръща и ние него обръщаме.“

„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

Comment Stream