Třicetiletá válka 1618-1648

Byla vyvrcholením sporů mezi katolickou římskokatolickou církví a stoupenci církve.

Další příčinou byl chtíč o moc v Evropě

Válka začala stavovským povstáním

Katolická Francie se ze strachu z Habsburků přidala k protestantům

Třicetiletá válka se dělí na čtyři části

1)česko-falcká válka 1618-1623 zahrnuje od českých stavů

2)dánská válka 1625-1629

3)švédská válka 1630-1635 končí sepsáním pražského míru

4) švédsko-fancouzká 1635-1645 končí sepsáním vestfálského míru

ZÁVĚR:

Třicetiletá válka byla jednou z těch zajímavějších částí z dějepisu

Comment Stream