Stavby ako symboly európskych štátov

Každý určite vie aspoň len málo o architektúre štátov v Európe a pozná zopár prekrásnych a úchvatných stavieb, ktoré sú ako neodlučiteľné symboly krajín. Vždy, keď niekto spomenie známy štát Európy, vidíme nielen jeho stereotypických občanov alebo udalosti spojené s ním, ale iste si predstavíme i jeho jedinečné stavby. Pri Francúzsku to je neodlučiteľná Eiffleovka alebo Víťazný oblúk, pri Anglicku by to bol Tower Bridge alebo Big Ben. Od čoho dostali takéto stavby meno? Čo o nich ešte nevieme? V tomto článku sa dozviete viac o architektonických výtvoroch v známych štátoch Európy a možno zistíte i niečo, čo ste ešte nevedeli.

Architektonické krásy našej Európy v jednom veľmi dobre spracovanom videu:

Anglicko
- Tower Bridge je londýnsky zdvíhací most nad riekou Temža. Pomenovaný je podľa pevnosti Tower of London, ktorá leží vedľa neho. Pri stavbe mostu sa však vyskytol problém, pretože most by znemožnil lodnú dopravu do Londýnskeho prístavu. A tak bola stanovená komisia, ktorá by sa mala pokúsiť vyriešiť tento problém. Tá vyhlásila verejnú súťaž, do ktorej bolo zaslaných viac než 50 návrhov, z ktorej jeden poslúžil na vytvorenie tohto zdvíhacieho mostu.


-Elizabeth Tower (Big Ben) je hodinová veža v Londýne. Meno "Big Ben" sa v bežnej reči používa pre celú vežu, no v skutočnosti je to len meno jej najväčšieho zvonu. Tento zvon vždy odbíja každú hodinu. Okrem tohto hlavného zvonu sa tam nachádza aj štvorica malých zvonov, ktoré ohlasujú každú štvrťhodinu. Tieto zvony hrajú dohromady melódiu Westminster Quarters.

Tower Bridge v Londýne, Anglicko
Big Ben v Londýne, Anglicko

Francúzsko
- Eiffelova veža je kovová konštrukcia v blízkosti rieky Seina. Dodnes je najvyššou stavbou v Paríži a symbolizuje svetovú čestnosť. Meno dostala po jej staviteľovi Gustavovi Eiffelovi. Eiffelova veža však po postavení narazila na odpor parížskeho obyvateľstva, ktoré ju považovalo za poškvrnu. Pobúrení umelci ju nazývali „tragickou pouličnou lampou“ alebo „pochmúrnym továrenským komínom“. Vnímali ju ako zneuctenie Paríža a vytvárali proti nej kampane. Dnes už je ale Eiffelovka jedna z najkrajších stavieb sveta a Parížania ju láskyplne volajú Železná dáma.

-Víťazný oblúk (Arc de Triomphe) je parížsky oblúk postavený Napoleonom Bonaparte ako znak svojej sily a víťazstva vo všetkých bitkách, ktoré vyhral. Na stenách oblúka sú uvedené bojiská, na ktorých bojovali Napoleonovi vojaci. V strede pod oblúkom je umiestnený hrob vojaka s večným ohňom, pri ktorom sa konajú rôzne vojenské oslavy. Stavba bola inšpirovaná Titovým oblúkom v Taliansku, ktorý bol postavený rímskym cisárom Domiciánom na oslavu víťazstiev svojho brata Tita a otca Vespasiana.

Eiffelova veža v Paríži, Francuzsko
Víťazný oblúk v Paríži, Francúzsko

Taliansko
-Koloseum sú ruiny veľkého rímskeho amfiteátra. Bola to najväčšia stavba v rímskej ríši. V súčasnosti sa z neho zachovali iba asi 2/3 pôvodnej stavby. Pôvodne slúžilo na boje gladiátorov, rekonštrukcie slávnych bitiek, popravy a dramatické predstavenia, no neskôr boli gladiátorské zápasy zakázané, takže sa už nekonali. K budove sa viaže slávne proroctvo, ktoré v 8. storočí vyslovil Beda Venerabilis: „Kým stojí Koloseum, bude stáť Rím. Keď padne Koloseum, padne Rím. A keď padne Rím, padne aj svet.“

-Veža v Pise je šikmo naklonená, známa pamiatka talianskeho mesta Pisa. Pri stavbe tejto veže, ktorá trvala 176 rokov sa vystriedali traja architekti. Bonnano Pisano, ktorý stavbu začal, vôbec nezamýšľal postaviť šikmú vežu. Pri stavaní tretieho poschodia sa totiž naklonila na stranu o 15 cm a architekt sa z obavy, aby stavba nespadla rozhodol nepokračovať. Po 60 rokoch postavil Giovanni di Simone ďalšie tri poschodia a stavbu dokončil v roku 1350 Tommaso Pisano. V dôsledku mäkkého podložia sa však sklon veže zvyšoval a v 20. storočí už bol 4,5 m. Pre záchranu pamiatky sa musela stabilizovať oceľovými doskami a už nepadá.

Koloseum v Ríme, Taliansko
Šikmá veža v Pisi, Taliansko

Grécko
-Akropola je komplex monumentálnych stavieb, ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste Grécka, v Aténach. Stavby boli vybudované na vrchu Akropolis v staroveku ako opevnené sídlo a obydlie kráľov. Počas Perzskej invázie boli však budovy na Akropole úplne zničené. Obnoviť ich sa podarilo až za Periklovej vlády, ktorí na to povolal najlepších umelcov z celého Grécka. Neskôr sa stala náboženským a myšlienkovým centrom Atén a kultúrnym symbolom gréckej civilizácie. Jej hlavný chrám sa nazýva Parthenón a je dominantou Atén. Akropola je dodnes miestom najlepších a najslávnejších diel slávneho klasického gréckeho umenia.

Akropola v Aténach, Grécko

Rusko
-Chrám Vasiľa Blaženého je architektonicky významný skvost na Červenom námestí v Moskve. Architektúra chrámu symbolizuje spojenie Ruska s Európou a Áziou. Dal ho v 16. storočí postaviť cár Ivan Hrozný na počesť víťazstva nad kazanským Tatárom. Podľa legendy dal Ivan Hrozný architekta tejto stavby oslepiť, aby podobný chrám nemohol byť nikdy postavený. Chrám sa skladá z deviatich samostatných kostolov, symbolizujúcich jednotlivé dni rozhodujúcich bojov o Kazaň. Neskôr bola ku stavbe pristavená kaplnka Vasiľa Blaženého, ktorá dala celej stavbe jej meno.

Chrám Vasiľa Blaženého v Moskve, Rusko

Belgicko
- Atómium je monument navrhnutý inžinierom André Waterkeynom. Táto stavba je dodnes známa ako jeden zo symbolov mesta Brusel. Symbolizuje molekulu železa zväčšenú 165 miliard krát. V tomto systéme sú atómy umiestnené na vrcholoch kocky a jeden atóm je uprostred. V atómoch boli umiestnené expozície, vo vrchnej guli sa nachádzala reštaurácia a vyhliadková terasa. Jednotlivé gule sú navzájom prepojené tunelmi, v ktorých sú eskalátore alebo výťahy. Nachádzal sa tu výťah s najväčšou rýchlosťou v Európe a taktiež i najdlhší eskalátor. Každý obrázok Atómia je chránený a jeho o použitie musí byť požiadané.

Model Atómia, ktoré stojí v Bruseli, Belgicku

Rakúsko
-Dóm svätého Štefana je najväčšia katedrála vo Viedni a patrí k najviac navštevovaným pamiatkam. Chrám je dominantou a symbolom Viedne. Túto rakúsku pamiatku, ktorú miestni často nazývajú Steffl ročne navštívia milióny turistov. Môžeme na ňom nájsť románsky, gotický, renesančný a aj barokový stavebný štýl. Katedrála je miestom rôznych slávnostných a výnimočných udalostí a veľkých koncertov. Umožňuje vstup do podzemia a na Severnú a Južnú vežu, odkiaľ je prekrásny výhľad na Viedeň. Popri chráme naďalej funguje i remeselnícka dielňa, v ktorej sú dnes už zriedkavé remeslá.

Dóm svätého Štefana vo Viedni, Rakúsko

Česká republika
-Pražský orloj sú stredoveké astronomické hodiny umiestnené na južnej strane veže Staromestskej radnice. Z orloja sa dajú prečítať rôzne údaje, napríklad čas, astronomické cykly, polohu Slnka a Mesiaca, aktuálny mesiac a deň a sviatky. Nad orlojom sa v dvoch oknách pohybujú každú hodinu apoštoli a ďalej je orloj doplnený sochami po okrajoch. O orloji je veľa povestí, no asi najznámejšia je o Majstrovi Hanušovi, ktorý, ako sa v povesti hovorí, orloj postavil. Radní zo staromestskej radnice však dostali strach, že by mohol postaviť tak nádherný orloj aj pre iné mesto a preto v noci vtrhli do jeho domu útočníci a oslepili ho rozžhavenými železnými tyčami. Majster sa ale dovtípil, že išlo o plán radných, a tak vložil ruku do stroja orloja a zastavil ho. Ďalších sto rokov nebol vraj nikto schopný stroj opraviť.

Orloj v Prahe, Česká republika

Zdroje informácií

Fotografie

Comment Stream