שרה גיבורת ניל"י

נצח ישראל לא ישקר

שרה אהרונסון 1917-1890

.מאת: תומר , ירין , רועי ,שירה, גיא
בית הספר: גדרות ו'2

:קורות חייה

שרה אהרונסון נולדה בזיכרון יעקב בשנת 1890 ונפטרה בשנת 1917. שרה פעלה למען הבריטים וכנגד השלטון התורכי, במלחמת העולם הראשונה. היא זכתה לכינוי "שרה גיבורת ניל"י" מפני שהיא עמדה בכל העינויים ולא גילתה לחוקריה דבר אפילו כשאביה הקשיש עונה קשות לנגד עיניה. בשנת 1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נפרדה שרה מבעלה וחזרה לארץ,היא חזרה לזיכרון יעקב והשתלבה מיד בארגון המחתרת ניל"י שהוקם על ידי אחיה אהרון, שהיה אגרונום במקצועו והיה מפורסם כמדען שגילה את "אם החיטה". בנוסף לכך בספטמבר 1917, בזמן שאהרון אהרונסון ניהל את פעילותו ממצרים, נתפסה יונת דואר של ניל"י על ידי התורכים, מה שהביא לידיעתם את דבר קיומה של רשת הריגול היהודית. באוקטובר 1917 נעצרו רוב חברי ניל"י על ידי התורכים בזיכרון יעקב ושרה ביניהם. הם עברו עינויים קשים בידי התורכים שרצו לגלות את מקומם של אנשי הרשת שטרם נתפסו.

שרה גיבורת ניל"י

בזכות שרה ושאר חברי מחתרת ניל"י, מספר הנפגעים בקרב הצבא הבריטי הוקטן והוחש סיום המלחמה באזור כולו. —שרה ניהלה את פעילות ניל"י בארץ וריכזה את רשת הריגול היהודית על פעילות התורכים בארץ על מנת לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל , מתוך כוונה עתידית להקים מדינה בשלטון היהודים. —בזמן העינויים שעברה שרה לא חשפה אף הסוד על מחתרת ניל"י.

:מדוע בחרנו בשרה אהרונסון

1.היא עזרה למדינה.

2.היא צנועה.

3.היא שרתה בארגון ששמו ניל"י.

.