Vad betyder orden?
Skriv orden i en mening på ett papper och ge till Anita!

hälsosam,  sällan,  istället för,  medlem,  
sugen på,  en stund,  bygga upp,  halvår, nyttig,  vardagsmotion,  koppla av,  
bada bastu,  övervikt,  sitta stilla

Comment Stream

3 years ago
0

Hälsosam: Motion är mycket hälsosam för häsan

3 years ago
0

för hälsan

3 years ago
0

Sällan :Han kommer sällan hit

3 years ago
0

Istallet för :Igår gick vi på bio istället för teatr

3 years ago
0

Medlem: Hon är medlem av regeringen

3 years ago
0

Sugen på: Jag sugen mycket på dalma

3 years ago
0

En stund: Kan du vänta för mig en stund jag kommer ditt