יגואר-התאמה לסביבה

שם: יגואר

מחלקה: יונקים

משפחה: חתוליים

:היגואר חיי בעיקר ביערות גשם. הוא טורף וטרפיו העיקריים הם

.צבאים,חזירי בר, טפירים, אגוטי(מכרסם) וקופים