Elektromotor, Měření střídavého el. proudu a napětí, Transformátor, Rozvodná síť, Střídavý proud

Elektromotor

Jeho hlavními částmi jsou Stator, Rotor a Komutátor. Elektromotor mění energii elektrickou na energii mechanickou. Stator je nepohyblivá část stroje. Rotor je pohyblivá část stroje. Komutátor zajišťuje přepínání směru do rotorových cívek, aby mohla být napájena vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší účinnost stroje. Elektromotor se používá například v tramvajích, vysavačích, autech na dálkové ovládání nebo do jednoduchých her.

Měření střídavého proudu a napětí

Proud měříme ampérmetrem a napětí měříme voltmetrem.

Transformátor

Transformátor se skládá ze tří hlavních částí. Z vinutí, magnetického obvodu a izolačního systému. Slouží k přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Vzorec pro vypočítání transformačního poměru je N2:N1. N1 je cívka primární a N2 je cívka sekundární. Pokud je výsledek tohoto příkladu větší než 1 jedná se o transformaci nahoru. Pokud je menší než 1 jedná se o transformaci dolů.

Střídavý proud

Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek a je to zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotokou je 1 Hz ... hertz. Perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat.

Rozvodná elektrická síť

V transformátorech se snižuje napětí. U stožárů se zvýší na 110 kV a poté se ve dvou trasformátorech opět sníží. Rozvodna je umístěna před nějakým městem. A ta pak slouží ke snížení na vysoké napětí.