הרב שמואל מוהליבר
ממייסדי תנועת חיבת ציון ומאבות הציונות הדתית,רב ומנהיג ציבור
1824-1898
בן גוריון מזכרת בתיה
רועי,עדן,יובל .ה.,רון ותומר

:למה חשוב ללמוד על הדמות

לפי דעתנו חשוב ללמוד על הרב שמואל מוהליבר כי הוא הקים את ישובנו מזכרת  בתיה ולדעתנו חשוב ללמוד את ההיסטוריה של מקום מגוריך. אנו חושבים שהרב שמואל מוהליבר הוא חלוץ מפני שהוא הקים את חיבת ציון עודד את היהודים להגר לישראל ולבוא ללמוד כאן ולהגן על המדינה

לדעתנו המעשה של הרב שמואל מוהליבר שלעודד יהודים לעלות לארץ ישראל היה מעשה אמיץ ונכון

! בזכות מעשה זה יש לנו ארץ וכמובן את הישוב שלנו מזכרת בתיה

קורות חייו

הרב שמואל מוהליבר נולד בוילנה ב1824 ונפטר בביאליסטוק ב- 1898. כבר בצעירותו התבלט הרב כעסקן ציבורי מובהק. בשנת 1873 הוזמן להשתתף באסיפת הרבים וראשי המשכילים בפטרבורג.

לאחר פרעות 1881, החל בפעולתו בתנועת "חובבי ציון" - הוא עודד את היהודים לעזוב את רוסיה והפנה אותם לארץ ישראל.

על אף שגדולי התורה רחקו מתנועת "חיבת ציון" ומרעיון הציונות, תמך רבי מוהליבר ואף עסק בתעמולה בקרב היהדות החרדית למען יישוב ארץ ישראל.

הוא נפגש עם גדולי הרבנים, ביניהם רבי יוסף בר סולובייצ'יק, עם הברון אדמונד דה-רוטשילד ושכנעו לממן יישוב של שומרי תורה שיעלו לארץ ישראל. מתיישבים אלו הקימו את "עקרון" כיום נקראת מזכרת בתיה.

הרב ביקר בארץ ישראל וניסה לפשר בין בני היישוב הישן לבין המתיישבים החדשים. עם הקמת ההסתדרות הציונית, הצטרף אליה ושימש בה איש המרכז התורני.

תרומתו למען ארץ ישראל

לאחר הפרעות ביהודי רוסיה בשנת תרמ"א

הרב מוהליבר הגביר את פעולתו למען יישוב א"י ויצא לקהילות בחו"ל לקרוא לאנשיהם לעלות לא"י במקום להגר לאמריקה מפחד הגויים. הוא הקים אגודות לעליה לארץ ועזר מאוד ליישוב א"י

הוא דאג לכך שהחלוצים בפתח תקווה וביסוד המעלה יוכלו לשמור את כל המצוות, והתיר להם למכור את הקרקע לנוכרי בשנת השמיטה וכך יוכלו להמשיך ולעבוד בה

הרב מוהליבר ערך מסעות בעולם בכדי להשפיע על העשירים לעזור ליישוב בא"י ולייסד עוד מושבות. הוא נסע לגרמניה אך לא זכה שם לעזרה ולאוזן קשבת. וגם בצרפת, היהודים לא התייחסו ברצינות לרעיון יישוב הארץ

עד שהוא פנה לרב הראשי לצרפת שיעזור לו לקבוע פגישה עם הברון רוטשילד

סרטון פועלו של הרב שמואל מוהליבר

הקבר של הרב שמואל מוהליבר
רבול על שמו של הרב שמואל מוהליב

Comment Stream