PLANIFICACIÓ, DISSENY I AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE l L'ACTIVITAT DOCENT

TREBALL OPTATIU

Dubtes i més dubtes sorgeixen quan has d’afrontar situacions desconegudes. A la imatge que hi ha a continuació es representa una escena del caos mental que tenia abans de començar l’assignatura.

A continuació, es representa una escena on apareixen algunes de les coses que s’han treballat a l’assignatura de Planificació, Disseny i Avaluació de l'Aprenentatge i l'Activitat Docenti algunes de les coses que he après.

Durant el semestre, hem treballat sis lectures amb les quals he pogut aprofundir i aclarir els meus aprenentatges: “Què ensenyem a primària?”, “Competències bàsiques”, “La vida i els llibres”, “Ensenyar i aprendre amb les TIC”, “¿Cómo viven las vacas?”. A més a més, hem vist dues pellícules, en el meu cas “Diarios de la calle” i “Cobardes” i m’he llegit el llibre de “Mira’m” amb què he pogut créixer personalment i refermar la meva vocació cap a aquesta professió. També, he assistit a una xerrada on he pogut escoltar experiències reals d’escoles de la mà d’algun dels seus professors.

Del contingut de la assignatura, he trobat molt interessant i de gran utilitat en l’època que vivim conèixer les noves tecnologies. He conegut webs i eines que em poden ajudar molt en el meu futur professional i que poden ser atractives pels alumnes. Així mateix, gràcies a aquesta assignatura he pogut estar en contacte amb el Currículum d’Educació Primària: he pogut veure com està estructurat i organitzat, conèixer quins són els objectius de primària i els concrets de les matèries, aprofundir en el coneixement de les competències bàsiques i saber quines són les competències pròpies de cada àrea, etc.

A grans trets, m’agradaria explicar per què crec que em servirà aquesta assignatura pel meu futur. En primer lloc, espero que l’assignatura em serveixi per saber dissenyar i desenvolupar les meves classes de la manera correcta i per tractar als meus alumnes d’una manera propera, en confiança i seguretat: he après que als alumnes se’ls ha de “tocar”, hi ha d’haver contacte entre professor i alumne i ha de fluir la interacció. També, que cal mirar als alumnes i saber-los escoltar per poder ajudar-los millor.

Per altra banda, com a alumna, i com suposo que passa a la majoria d’estudiants, mai m’ha agradat fer exàmens. A través d’aquesta assignatura he pogut comprovar que hi ha moltes altres maneres d’avaluar als estudiants sense fer-los passar per l’examen i amb les quals podran demostrar millor el seu aprenentatge. Per aquest motiu, espero ser capaç d’avaluar als meus futurs alumnes amb altres metodologies d’avaluació i no sempre mitjançant exàmens. Tanmateix, quan cregui convenient avaluar un temari amb examen explicitaré als meus alumnes què han de saber.

Per acabar, crec que aquesta és una assignatura completa però que s’ha sabut desenvolupar de manera amena i interessant i que he après un munt de coses útils de cara al futur!

ARIADNA CAPDEVILA GARCIA

PRIMER CURS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA - UNIVERSITAT DE BARCELONA

Comment Stream