Červená karkulka

Pohádka

Tato pohádka jo O Červné Karkulce, vlkovi a babičce.

Babička jednoho širého dne ušila Karkuce červený šáteček, a od té doby říkali Karkulce Červená Karkulko.  Jednoho dne babička onemocněla a tak Karkulki maminka dala Karkulce košík s ovocem a dobrotami, tak řekla maminka Karkulce:  jdi Kakulko za babčkou a dej jí tento košík, a nikde se nezdržuj a nesestupuj z cesty mohla bi jsi zabloudit, ale Karkulka maminku neposlechla a sestoupila z cesty, protože chtěla babičku potěšit tím že jí natrhá kytici, v tom okamžiku potkala vlka a vlk se jí vyptával kam jde a Karkulka na to že jde za svojí nemocnou babičkou a vlk se jí ještě zeptal co máš Karkulko v tom košíčku a Karkulka mu to řekla a vlk se jí ještě zeptal kde ta babička bydlí a Karkulka na to že bydlí támhle v té chatce, vtom okamžiku se vlk rozběhl k babičce.  Zakepl a babička se zeptala, kdo to je a vlk: To jsem já Karkulka babičko.  Babička: Tak pojd´ dál Karkulko, vlk vstoupil a babičku sežal, za chvilku kepala Karkulka a říkala to jsem já Karkulka, tak pojd´ dál Karkulko.  Karkulka zešla a ptala se vlka: Babičko proč máš tak velké oči?...

Comment Stream