"סיפור עם - "הרועה והזאב

קרא את הסיפור "הרועה והזאב", ותאר בקצרה מה מתרחש בכל תמונה. את תשובותיך כתוב בקלסר, והבא לשיעור ספרות הקרוב.   

עבודה נעימה !

תמונה מס' 1
תמונה מס' 2
תמונה מס' 3
תמונה מס' 4
תמונה מס' 5

Comment Stream