Seth Godin ja MOOC

Seth Godini meelest on suurim probleem see, et kool on jäänud püsima 150 aasta tagusesse aega, mil kooli ülesandeks oli õpetada välja kuulekaid ja käsku täitvaid liinitöölisi.

Tänapäeval seab kool hoopis uusi nõudmisi.

Lisaks saavad inglise keelt oskavad inimesed lugeda tema raamatut Stop Styealing Dreams: What is School for? täiesti vabalt internetis.

Godini ideedega seostub vahetult MOOC selles mõttes, et õppida saab kus iganes, mida iganes ja millal iganes.

Wikipedia defineerib MOOC´i järgnevalt

MOOC on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest massive open online course ja see märgib interneti vahendusel piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadavaid e-kursusi. Lisaks harjumuspärastele õppematerjalidele nagu videod, lugemismaterjalid ja probleemülesanded, saavad neil kursustel õppijad osa võtta foorumite aruteludes ning luuakse kogukond (kooskond) õppijate ja õpetajate vahel. Sellised kursused on hiljuti väljatöötatud e-õppe vorm.

Loe täpsemalt:

Comment Stream