Završni zadatak
Projekt: Moj zavičaj
Dio edukacije
ETWINNING IN NATURAL TECHNICAL SCIENCES AND MATHEMATICS

  • cilj:  Otkrivanje specifičnosti zavičaja i okoline u kojoj živimo u temi priprodoslovlja
  • vrijeme potrebno za realizaciju: tijekom cijele školske godine
  • kome je namijenjena: učenicima od 1-4.razreda
  • opis tijeka, koraka pri provođenju: traženje partnera jednakih generacijskih skupina učenika, izbor tema iz NPIP za određeni razred, te zajednički dogovor o načinu pristupa temi, izrada vremenskog okvira projekta, izbor aktivnosti učenika, priprema učenika za međurazrednu suradnju i niz aktivnosti (zajedničkih), istraživački pristup pojedinim temama te iskaz rezultata istraživanja uz korištenje video ili webkonferencije; zajedničko druženje na jednom Eko selu na kraju školske godine gdje bi izvršili konkretnu valorizaciju cijelog projekta;
  • kako ćete napraviti debrifing na kraju aktivnosti: Zajednički sastanak partnera tijelom cijelog projekta dogovoriti na jednomjesečne web susrete unutar zatvorenih hangouta ili skype-a te na taj način potaknuti, razraditi, uočiti probleme i moguća rješenja, zajednički podijeliti ideje ili koregirati već postojeće, vidjeti kako napreduje sam projekt i postoje li moguće poteškoće.
  • očekivani rezultati: da učenje teme prirodoslovlja učenicima bude zanimljivo, ZORNO, više od svega projektno istraživačko i da uoče priprodne i fizikalne zakonitosti u samoj svojoj okolini počevši od najranijeg doba (uočavanja godišnjih doba i zašto se to događa u prirodi)
  • potrebni resursi: svi resursi koji su na raspolaganju u Twinspacu, web 2.0 alati koji nude mogućnost međusobne suradnje i MO alati za izradu dječjih zapažanja i uradaka.
  • savjeti, na što je potrebno pripaziti pri izvođenju aktivnosti (za one koji će je pokušati napraviti po vašem opisu): ovo je zamišljeno kao nacionalni projekt, ali s obzirom na lokalnu sredinu i mogućnost komuniciranja na "sličnom" jeziku, a tema o prirodoslovlju je prisutna u svim kurikulima na svijetu i jedna je od globalnih tema u zajedničkom radu trebalo bi izfiltrirati deset zajedničkih tema koje bi učenici obrađivali tijekom školske godine.

Primjer rezultata treba pokazati barem skicirani rezultat kakav očekujemo od učenika.

Rezultat je da učenik opažanjima u prirodi imenuje godišnja doba, zašto ona nastaju, zašto su tako imenovana, kako ih opažamo, povezati s važnim globalnim pitanjima onešišćenjem zraka,vode, ozonskih rupa... (ovo je konkretan primjer aktivnosti koje bi učenik prvog razreda osnovne škole znao nakon ovog projekta).

Projekt izradila: Sandra Vuk, OŠ Augusta Šenoe, Zagreb

Comment Stream