1 fáze 30 leté války

České stavovské povstaní

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Povstání nakonec vyvrcholilo po několika bitvách střetnutím na Bílé hoře, ve kterém byly stavy poraženy. Ačkoli se pak pozice Habsburků v českém státě upevňovala, spustila rebelie českých stavů mnohem vážnější konflikt, třicetiletou válku.

21. května 1618 se v Karolinu konal i přes králův zákaz zemský sněm kvůli sporům o dodržování Majestátu. Jako záminka byly vzaty dva případy a to zboření protestantského kostela v Hrobu a snaha o uzavření kostela v Broumově, (kostel byl definitivně uzavřen až roku 1622) ačkoli katolická církev coby majetková vrchnost měla dle rozhodnutí královské komory právo na kontrolu výstavby nekatolických svatostánků na panstvích spadajících pod její správu. Stavy byly také pobouřeny opatřeními královského místodržitelství, která posílila moc českého kancléře a zaváděla cenzuru.

Následujícího dne se v paláci Smiřických konala tajná schůzka radikální opozice, kde byl dohodnut plán třetí pražské defenestrace. Ta se odehrála 23. května 1618, kdy stavové vedeni Jindřichem Matyášem Thurnem vyhodili z oken královského místodržitelství na Pražském hradě Viléma Slavatu, Jaroslava Bořitu a písaře Filipa Fabricia.Mě se téma samotně líbilo doufem že mě to bude bavit čim dal víc a uvidim jak si povedu :)

Comment Stream

3 years ago
0

Kubo, je to celkem pěkné, chybý obrázky.

3 years ago
0

Bronek: Máš to pěkné ale jen jeden obrázek :(

3 years ago
0

Máš to pěkné a hodně rozsáhlé. Jenom by se k takovému množství textu hodilo i více obrázků.