ČLOVĚK V TÍSNI

Organizace Člověk v tísni vznikla roku 1992. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, vycházející z myšlenek svobody, humanismu a lidské rovnosti. Věří, že lidé kdekoliv na světě mají právo se rozhodovat o svých životech sami.

Člověk v tísni hlavně pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodní katastrofou. Pomáhá téměř v 25 zemích.
Postupem času se organizace začala zabývat i nedostupností kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Pomáhá v Afghánistánu, Sýrii, Rumunsku, Srbsku, Gruzii, České republice a v dalších postižených oblastech...

Člověk v tísni také každoročně uděluje lidskoprávní cenu Homo Homini a je pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Ukázkové video:

Chcete pomoct?

Pak teda přejděte na stránky organizace Člověk v tísni a vyberte si jak chcete darovat příspěvek.
http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci

                                                                           
                                                                             Vytvořila: Šárka Kratochvilová

Comment Stream