מידע על הרב שאול ישראלי

כתבו נגה וצוריה

הרב שאול ישראלי נולד בעיר סלוצנק  שבבלראוס לרב בנימין איזראעליט  רב העיירה קיונדוב שהיתה על ידי העיר מינסק

בכפר ראה בשנת תרחצ קיבל סמיכה לרבנות  מהרב חרלפ ומהרב איסר זלמן מלצר הרב אריה קורן היה אחד מתלמידיו

Comment Stream

a year ago
0

נהנו מאוד לעשות את עבודה באותו הזמן למדנו על הרב שאול ישראלי

a year ago
0

כתבו צוריה ונגה