Att använda Cloud Print

Först måste du acceptera skrivaren din administratör har delat med dig.

Klicka på knappen nedan

Du trycker på acceptera och skrivaren läggs till i din lista.

Skriva ut i Google drive.

För att skriva ut i Google Documents (filer du har i din Drive) använder du antingen skrivarikonen eller Arkiv -> Skriv ut i menyn.

Du kommer sedan få upp en dialogruta där du ska ändra "Destination". Du kan även ändra andra inställningar som pappersformat och marginal.

Du kan sen under "Google Cloud print" klicka på den skrivaren du vill använda.

Skriv ut på iPad

I appen Google Documents eller Drive kan du trycka på (i) som finns i högra hörnet på varje fil. De flesta filer som du har sparat på Drive kan du skriva ut genom appen, ex. bilder, PDF mm. Tänk på att du måste ha kopplat ditt @utb.helsingborg.se till Drive.

Välj sedan "Skriv ut"

Välj Google Cloud print

Klicka på pilen till vänster om "Welcome".

Välj skrivare

Gör dina inställningar och välj skriv ut.