MARIE CURIE-SKLODOWSKA

Za noci souhvězdí Lyry                                                                                                                             shlíží na tichý dům,
ve kterém Madame Curie
poslouchá radium.

Život

Narodila se 7. listopadu 1867 a zemřela 4. července 1934 ve věku 66 let. Měla manžela Pierre Curie a dvě dcery Iréne Joliot-Curie a Éve Curie.

Comment Stream