PRAHA

Historie Prahy

Osídlení Prahy a jejího okolí bylo kontinuální od raného paleolitu do období laténského.S příchodem Keltů tu začínají na konci 2.století před Kristem vznikat oppida, která byla středisky osídlení, správy, kultů, výroby, obchodu a sloužila jako opevněná útočiště.Vznik jména Praha není přesně historicky doložen, ale jako nejpravděpodobnější se zdá být název odvozený od slovesa pražiti v souvislosti s výrobou a zpracováním železa.

Karlův most

Karlův most se původně jmenoval Kamenný, a to až do roku 1870, kdy byl teprve pojmenován po svém zakladateli.Na jeho místě stál od oloviny 12.století do poloviny 14.století románský most Juditin, který 3.února 1342 zičila povodeň.Po katastrofě byl v oblasti Juditina mostu používán 15 let provizorní most dřevěný.Stavba nového mostu začala 9.července 1357 v 5 hodin 31 minut a základní kámen tehdy položil sám císař Karel IV.

ZAJÍMAVOST:To co vidíte na obrázku je Taneční dům. Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně historickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy.

Comment Stream