Pohádka o řepě

Pohádka o veliké řepě


Žili byli dědek a babka. Jednoho dne dědek zasadil řepu, která mu po čase vyrostla a byla veliká, převeliká. Snažil se ji vytáhnout. Tahal, tahal, ale nevytáhl, protože jeho tažná síla byla menší než třecí síla a  tíha samotné řepy. Přivolal si tedy na pomoc bábu, aby svou tažnou sílu zvětšil. Bába se chytla dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Tažná síla obou stále nebyla větší než síly, které působily na řepu v zemi. Babka na pomoc přivolala vnučku. Vnučka se chytla babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Jejich tažná síla byla malá. Vnučka zavolala na pomoc pejska. Pejsek se chytil vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Pejsek zavolal na pomoc kočičku, aby svoji tažnou sílu ještě zvětšili. Kočička se chytla pejska, pejsek vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli. Třecí síla a tíha řepy stále převyšovaly jejich tažnou sílu. Kočka tedy zavolala myš. Myš se chytla kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli a najednou řepa udělala „RUP“ a byla venku. Konečně se jim podařilo vyvinout větší sílu než síly, které držely řepu v zemi. Všichni se svalili na jednu hromadu, protože na ně zapůsobila odstředivá a gravitační síla.

Comment Stream