Látka a Těleso

Látka se rozděluje na 3 skupenství : Pevné,Kapalné,Plynné  
Těleso : Tělesa jsou : Kláda, láhev s vodou, míč,Člověk (nebejt látek tak nejsou tělesa )
                                                                  Vlastnosti látek
Pevné látky - vždy mají stejný tvar.Mnění ho jen ,když na něj působí velká síla: Guma, dřevo
Kapalné látky- Mají proměnný tvar a stálí objem. Jsou tekuté a dají se přelívat a snadno dělitelné (kapky).  : benzín
                             olej
                              voda
Plynné látky : Vzduch je plyn se ,kterým se setkáváme nejčastěji. Když si zapálíte na
benzínové pumpě  tak to vybouchne a proč ?? : když se plyn setká s benzínem stane se výbuch : vodík, oxid uhličitý, hélium                               

Comment Stream