ČÁSTICE-velmi malá  část hmoty

Do částic patří ATOMY, IONTY A MOLEKULY.

 • ATOMY: Jsou nejmenší neutrální částice. Jsou složeny z malého atomového jádra a z elektronového jádra. V jádře jsou PROTONY A NEUTRONY. V obalu jsou ELEKTRONY. Každý atom má stejný počet kladných protonů a záporných elektronů. Proto je elektricky neutrální.
 • PROTONY: jsou kladně nabité částice.
 • NEUTRONY: jsou elektricky neutrální částice.
 • ELEKTRONY: jsou záporně nabité částice.
 • IONTY: jsou elektricky nabité částice.
 • MOLEKULY: je částice složená z ATOMŮ A IONTŮ. Je to vícejaderná částice.
 • CHEMICKÝ PRVEK: látka skládající se z atomů.
 • SLOUČENINA: jsou více prvků dohromady.

POHYBY LÁTEK

 • BROWNŮV POHYB = neustálý pohyb částic
 • DIFÚZE = promíchání látek

SÍLY MEZI ČÁSTICEMI

 • POMÁHAJÍ NÁM: při psaní, při malování
 • ŠKODÍ NÁM: vzlínání, při hraní např. v bahně, špína

VZLÍNÁNÍ: